• Bedrifter gjør stadig mer business med Kina, og turisme fra Kina er økende

    Se våre kurs

Doktorgrad i

Kinesisk Litteratur

I en stadig mer globalisert verden er grunnleggende språk og kulturforståelse nødvendig for å ha en god kommunikasjon med andre. Vi arbeider med å øke kunnskapsnivået om kinesisk språk og kultur blant norske bedrifter slik at man unngår misforståelser i kommunikasjon med kinesere.

Les mer

Pedagogisk

Opplæring

Vi tilbyr tilpasset opplæring basert på kunnskapsnivå. Med vår bakgrunn i undervisning i kinesisk i offentlig skole og til bedrifter, tilpasser vi undervisningen i kinesisk språk, kultur og kutyme til kunnskapsnivået på de enkelte studentgruppene.

Alle kan lære

Kinesisk

I Lær Kinesisk underviser vi i kinesisk på alle nivåer, og man kan fullføre kurs uten å kunne kinesisk fra før. Man kan velge mellom kurs på 4 nivå, fra nybegynnerkurs til kurs tilpasset studenter med høyt kinesisknivå.

Kinesisk

Forretningsutvikling

Vi hjelper norske bedrifter med gjøre produkter synlige for kinesere her i Norge og i Kina, blant annet ved å oversette produktinformasjon fra norsk til kinesisk. Vi arbeider også for å styrke kulturforståelsen i norsk nærings- og samfunnsliv slik at man unngår at forretningsmuligheter går tapt, og for å få til samarbeid med våre kinesiske forretningskontakter og norske næringslivsaktører.

Les mer

Kinesisk Forretningsetikette

Vårt mest populære kurs

‘En Innføring i Kinesisk Kultur, Språk og Forretningsetikette’ er hovedkurset til Lær Kinesisk. I et 2-dagers samlingsbasert program lærer vi deg det mest grunnleggende man bør vite når man kommuniserer med kinesiske kunder.

Kontakt

Lær Kinesisk AS

Olav Aukrusts Vei 58d
0785 Oslo, Norway