Kinesisk forretningsutvikling

- Det nye moderne Kina

Betydningen av den økonomiske veksten i Kina undervurderes av norsk næringsliv. Vi har for lite kunnskap om dette i Norge. Hvilke konsekvenser øket konkurranse og oppkjøp fra Kineserne betyr for Norges og Europas konkurranseevne og velferdsmodeller er avgjørende å forstå for norske næringslivsledere. Behovet for styrket kulturforståelse i norsk nærings- og samfunnsliv belyses, ikke minst hva dette betyr i forhold til behovet for omstilling, tilpasning og øket internasjonalisering.

Foredraget holdes av:
Jan Erik Christensen, PhD i Kinesisk litteratur
Grunnlegger og CEO i Lær Kinesisk AS - Faglærer i kinesisk, Bærum kommune

Pål Bråthen, Internasjonalist og Asia-ekspert
CEO i Tocircle Industries AS

Kurslengde: 2 x 45 minutter
Pris: 20 000,-

Kontakt

Lær Kinesisk AS

Olav Aukrusts Vei 58d
0785 Oslo, Norway